Hur tar man hand om ett dödsbo?

När en person dör så kommer dennes tillgångar så väl som skulder övergå till det som kallas för dödsbo. Men hur gör man med allt kring detta? Du som är anhörig till personen som avlider ska tillsammans med andra anhöriga ta hand om dödsboet, det om ni är så kallade dödsbodelägare. Det är ofta om man är släkt med den som dog som man blir det. Bland annat ska ni ordna med saker som betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper. Dödsboet ska även genomgå en bouppteckning, tömmas samt att det ska göras en dödsbostädning. En dödsbostädning kan man låta en städfirma göra, men det går inte använda RUT-avdraget för det.

Hantering av ett dödsbo

Direkt efter att en person avlidit så är det dödsbodelägarnas ansvar att se till att allt blir gjort som ska göras och det på rätt sätt. Som tur är så finns det dels mycket info på nätet om detta samt att det finns juridiska personer att anlita för att få hjälp med vad som ska göras och hur det ska göras. Det är bra att utse en av dödsbodelägarna att ta ansvaret och vara den som företräder det. Det för att ordna allt med banken, skulder, bouppteckningne och så vidare. Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Det kan vara bra att läsa där, för att ta reda på mer om allt.

15 Jun 2021