Smart med digitala låssystem

Visst kan det vara som så att digitala låssystem är dyrare att köpa än mekaniska. Men förutsättningarna ändras om man tittar på den totala ägandekostnaden. Grejen är nämligen att det är bra mycket billigare att äga ett lååssystem som är digitalt än ett som är mekaniskt, i alla fall om man förlorar en nyckel. Det är idag runt 3-5 % av alla bostadsnycklar som försvinner varje år, men inte alla ersätts. När det gäller mekaniska lås, så åtgärdas förlorade nycklar vanligtvis i lägenhetsdörren, men när det gäller gemensamma utrymmen, som tvättstuga eller källare är det ofta tekniska begränsningar som inte gör det möjligt att spärra bort nycklarna.

Digitala lås däremot går att åtgärda precis överallt och till en betydligt lägre kostnad.

Smart satsa på ILOQ

Ett bra låssystem som är digitalt är ILOQ. Med det så blir det en hög säkerhetsnivå på alla lås och alla utrymmen, både inne och utomhus. Dessutom är det enklet att installera så väl som att det även är enkelt att administrera och billigt att underhålla. Systemet kan även lösa de problem som uppstår om en nyckel tappas bort eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

En annan smart sak med ILOQ är att den kan skapa sin egen elektricitet. Det eftersom att den kan använda sig av den energin som genereras när en nyckel sätts i låset. Det behövs därmed inga batterier i detta smarta lås. Tack vare det så blir låssystemet enkelt samt även billig i drift. 

17 Apr 2021